Synthesia Polska jest spółką o profilu handlowym, która zajmuje się sprzedażą chemii specjalistycznej dla wielu gałęzi przemysłu. W swej działalności Synthesia Polska jest wyłącznym dystrybutorem produktów chemicznych wytwarzanych przez czeskie zakłady chemiczne ALIACHEM a.s., div. SYNTHESIA Pardubice - Semtin.

Wachlarz asortymentowy obejmuje przede wszystkim:

Spośród innych dostępnych asortymentów należy wymienić również: oksycelulozę oraz jej sole dla producentów środków opatrunkowych i kosmetyków, octan etylu, kwasy nieorganiczne
i sole nieorganiczne.

Dla ułatwienia kontaktów ze swoimi odbiorcami Synthesia posiada przedstawicielstwa
w różnych krajach a Synthesia Polska Sp. z o.o. jest jedną z najmłodszych firm.

Synthesia Polska Sp. z o. o jest nie tylko firmą handlową bowiem oprócz tego zapewnia swoim klientom również pełną obsługę techniczną. Dysponuje doskonale wyposażonymi
i zorganizowanymi laboratoriami oraz Centrum Kolorystyki w Pardubicach- Rybitvi przystosowanym do przyjęć i wizyt technicznych klientów firmy. Umożliwia przeprowadzanie szkoleń i fachowych wykładów. Naszym klientom proponujemy również zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Pardubic, Pragi i innych pięknych zakątków Republiki Czeskiej...
[ foto.]