SYNTHESIA POLSKA Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź
Poland / Polen
tel./fax: (0-42) 637 57 20
tel. (0-42) 636 87 35
E-mail:office@synthesia.com.pl
NIP: 727-10-19-989

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Numer KRS: 0000014271. Wysokość kapitału: 100 000 PLN


ALIACHEM a. s., odstěpný závodSynthesia,
532 17 Pardubice - Semtín
Tel.: +420 466 821 111
Fax: +420 466 821 020
Helpdesk: +420 466 822 111
E-mail:synthesia@synthesia.cz