Droga do dzisiejszego kształtu spółki była długa i skomplikowana. Prowadziła przez organizacyjne zmiany związane z politycznym i gospodarczym postępem czeskiego i polskiego społeczeństwa.Najważniejsze daty z naszej historii


1958r.1 kwietnia zgodnie z Decyzją Ministerstwa Przemysłu Chemicznego zostało założone Stowarzyszenie dla zbytu dziekciowych barwników, środków włókienniczych i garbarskich z siedzibą w Pradze.

Tą samą Decyzją zostało założone Centrum Kolorystyki w Pardubicach-Rybitvi.
1970r.Zakończenie budowy nowego budynku dla Centrum Kolorystyki w Rybitvi łącznie z laboratorium.
1989r.Stowarzyszenie otrzymało zezwolenie Ministerstwa na przekształcenie się w spółkę akcyjną.
1990r.Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zmieniło nazwę ze Stowarzyszenia na OSTACOLOR Spółka Akcyjna.

W tym samym roku po rozpadzie zcentralizowanego handlu zagranicznego rozpoczął OSTACOLOR tworzenie swoich zagranicznych filii.

Jako pierwsza powstała OSTAORGANICA z siedzibą w Düseldorfie.
1991r.OSTACOLOR zakupił udziały w firmie OSTADYES z siedzibą w Amsterdamie.
1993r.Została utworzona firma OSTACHIM w Moskwie.
1995r.OSTACOLOR uzyskał od firmy DET NORSKE VERITAS certyfikat potwierdzający, że system jakości barwników, pigmentów i optycznych wybielaczy odpowiada normie ISO-9001.
1 stycznia 1996r.Została zarejestrowana spółka akcyjna OSTACOLOR POLSKA z siedzibą w Łodzi. Głównym zadaniem polskiej spółki jest zmiana stosunku sprzedaży bardziej w kierunku bezpośrednich użytkowników naszych barwników. Do roku 1995 włącznie sprzedaż przechodziła przez cztery firmy handlowe:
Chemikolor, Ciech, Textilimpex i Zibo.
Ich udział w całkowitym obrocie wynosił 70%. Pozostałych 30% obrotu tworzyło 11 firm spośród bezpośrednich odbiorców.
Dzisiejsza struktura sprzedaży wygląda następująco:
7 firm handlowych i 80 ostatecznych odbiorców, co w obrocie firmy stanowi stosunek 45% firmy handlowe i 55% ostateczni odbiorcy.


Produkty firmy są przystosowane do wymagań Unii Europejskiej zwłaszcza pod kątem ekologicznym i zdrowotnym. Z tego powodu zostały już w roku 1996 opracowane 16 punktowe Karty Bezpieczeństwa wydane na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/112/EC w języku polskim.

W języku polskim mamy również do dyspozycji Certyfikat Zawartości Ciężkich Metali - ECO-TEX Kwestionariusz.

Firma wydaje również potwierdzenia, że sprzedawane barwniki nie zawierają szczepiących amin.
1998r.OSTACOLOR uzyskał przedłużenie ważności Certyfikatu Jakości ISO-9001 do roku 2001.
2001r.OSTACOLOR uzyskał przedłużenie ważności certyfikatu 9001-2000 do roku 2003
2003r.OSTACOLOR uzyskał przedłużenie ważności certyfikatu 9001-2000 do roku 2006
2004r.Doszło do fuzji jednostki kolorystycznej OSTACOLOR a.s. Pardubice-Rybitvi do koncernu ALIACHEM a.s. w wyniku której powstał holding ALIACHEM a.s., dywizja SYNTHESIA – SBU Pigments and Dyes. Efektem takiego posunięcia jest jeszcze szybsze reagowanie na potrzeby klientów, zapewnienie ciągłości i odpowiedniej jakości dostaw. Nazwa polskiej spółki została zachowana.
2005r.OSTACOLOR Polska Sp. z o.o. uzyskuje koncesję na obrót materiałami wybuchowymi przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
2006r.OSTACOLOR Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na SYNTHESIA Polska Sp. z o.o.